Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Suomiviesti

Tervetuloa kotisivuillemme!

Tai varsinaisesti kutsumme teidät lukemaan joko
KunnallisSuomi ja TeollisuusSuomi -lehtiä, sähköiseti

 

 

 

 

 

 

 


Meidät on jo 15 vuotta tunnettu tunnuslauseestamme
"Nykyaikaista tekstiviestintää perinteisin menetelmin"

Kerta toisensa jälkeen lukijamme haluavat lukea
asiaa printistä, selata sivuja palata asiassa.
Toki tämä onnistuu myös sähköisesti, jolloin suorat linkit
eteenpäin myös luettavissa

 

 

 

 

 

KunnallisSuomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lehteä 

Taas virtaa niin puhdasta, kuin likaisempaa vettä lehden jutuissa, 
myös taajamia rakennetaan, kehitetään yhä paremmin tarpeita vastaaviksi.

Lukekaa, tulkaa Yhdyskuntatekniikan Päiville Jyväskylään juttelemaan!

 

 

 

 

LUE LEHTI 

Sairaalatekniikan Päivät, kuten olen sanonut, KunnallisSuomi kuuluu tapahtuman kalustoon.
Jo yli 20 vuotta olemme kertoneet projekteista, alan palvelijoista. 

Olemme myös pyrkineet kehittämään tapahtumaa, nimenomaan näyttelyn kannalta.
Jotta näyttelyosastot edelleen olisivat yhtä kysyttyjä, kuin 10 vuotta sitten.

Toki oman käsitykseni mukaan sairaalarakentamisen buumi on rauhoittunut. Nyt sitten päivitetään olemassa olevaa rakennuskantaa
kun aina voidaan parantaa ja päivittää tekniikkaa.

Suuntaus on siirtymässä hyvinvointikeskuksiin.
Toki em buumin aikana ne jäivätkin vajaalle huomiolle.

Ja onhan meillä nyt terveydenhuollon kulujen pienentämiseksi ja toimintojen tehostamiseksi perustetut hyvinvointialueet,,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lehti 

Kevät koittaa ja on aika lukea vesihuollon sekä taajamainfran asiaa.

Kiitokset asiantuntijoille puhuttavista kommenteista.

Tulin taas todenneeksi, jotta vesihuollon tuottamiseksi tarvitaan

moninaisia palveluita ja tuoteratkaisuja. On välppäystä, pumppausta 

kaavintaa, prosessointia ja sitten nämä digitaaliset palvelut, sovellukset.

Digitalisaatio on vahvasti astunut vesihuollon työkaluksi. Helpotetaan 

työvoiman kohdentamista paremmin, mielekkäämmin.

Näistä pääsemme puhumaan Vesihuoltopäivillä Vaasassa toukokuussa, 

toivottavasti kohtaamme siellä.

Kuitenkin ennen tapahtumaa, lukekaa uusin numero, lupaan 

esillenostoja, jotka kohottava kulmia, hyvässä.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIHDOINKIN, on hyvä syy olettaa, jotta toukokuussa pääsemme tapaamaan Sairaalatekniikan Päivillä. Jo oli ikäväkin.

Lehdessä totuttuun tyyliin ratkaisuja sairaalatekniikan ja -kiinteistön aloilla.

Toki lukutarjonta on laaja-alaista, mutta niin on sairaatekniset tarpeetkin.
Tarvitaan ilmastointia, valaistusta, sairaalatason lattiat. Myös nykyhetken vaatimuksiin vastaavat kokoontumistilat.

Lukekaa, ottakaa yhteyttä ja tavataan toukokuussa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevät alkanut aika puhua infran rakentamisesta, hallinnasta sekä uudistamisesta. Vesihuolto taas ajankohtainen, puhdasta vettä halutaan hanasta ja se likainen toivotaan käsiteltävän tehokkaasti.
Menneen vuoden olosuhteiden pohjalta on todettava, jotta näiden alojen on toimittava moitteettomasti, oli koronaa tai ei.
Lehdessä tututtuun tyyliin asiantuntijoita kommentoimassa, kiitos heille. Lehdessä erittäin mielenkiintoisia nostoja ratkaisuista sekä toteutetuista projekteista.

Lukekaa, ottakaa onkeen, kysykää lisää, haastakaa yritykset teidän esillä olevista asioista, he ovat teitä varten.
Ja tapaamisiin YHDYSKUNTATEKNIIKAN päivillä, sitten syksyllä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUOSI 2021, TOIVOTTAVASTI PAREMPI KUIN EDELTÄJÄNSÄ

Toki sairaalarakentamiseen olosuhteet vaikuttivat vähemmän kuin esim teolliseen tuotantoon.                                                                               Sairaalatekniikan Päivät tosin siirtyvät, mutta vuosien  kokemuksella uskallan ennustaa, jotta jos eli kun tapahtuma järjestetään toukokuussa ainakin lämpötila on huomattavasti mieluisampi.                                      Lehdessä jälleen asiapohjaisesti ratkaisuja eri lähtökohdista terveydenhuollon tilojen osakokonaisuuksista sekä kiinteistön entistäkin paremmasta teknisestä hallinnasta.                                                           

Asiantuntijoille kiitokset taasen kiinnostavista näkökulmista.

Kohtaamisiin toukokuussa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uusi vuosikymmen ja uusia näkemyksiä ja ratkaisuja
sairaalakiinteistöihin, rakentamisen toteutuksiin, sairaalateknisiin
haasteisiin.
Tietenkin kiinnostavilla asiantuntijakommenteilla pohjattuna.
Ratkaisut esillä lehdessä asiallisesti, perusteltuina, pohjaksi sairaalan ihmisille kysyä lisää, olla utelias.
Olen usein esittänyt toiveen, jotta sairaalan ihmiset projekteissaan olisivat valmiita kuulemaan modernisoiduista ratkaisuista mita moninaisimpiin tarpeisiin, teknisiin haasteisiin.
Lukekaa olkaa hyvät,
ja tavatan Sairaalatekniikan päivillä Seinäjoella heti 5.2. tiedonjanoisina!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESIHUOLLON SEKÄ TAAJAMAINFRAN ASIAA

Nyt kun kevät etenee, Yhdyskuntatekniikan -näyttely lähestyy, 
on meidän aika nostaa tekemisiä ja kysymyksiä luettavaksi.
Kiitokset asiantuntijoille, oikeasti näkemyksiä niin
puhtaan veden, jätevesien käsittelyn kuin taajamainfran alueilta.
Vesihuolto tuntuu olevan, perinteisestä statuksesta huolimatta,
uudistusten edessä. Vesilaitokset yhdistävät voimiaan, digitalisaatio tuo omaa tehokasta sävyään seurantaan, toimintojen ohjaukseen.
Taajamainfrassa kaupunkimalli tuntuu pääsevän, vähitellen, työkaluksi suunnitteluun, ylläpitoon.
Tämä todistaa, ettei maailma ole vielä valmis. Alati on oltava valmis omaksumaan uusia, kuitenkin entistä tehokkaampia toimintamalleja.

Näistäkin pääsemme puhumaan Jyväskylään Yhdyskuntatekniikan -päiville. Tulkaa sinne, olkaa uteliaita, osastoilla on taatusti hyvää tietoa koneista, menetelmistä. Kysykää heiltä!
Vielä kerran haluan kiittää järjestäjiä, viime kerralla tapahtuma oli todella onnistunut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sairaalatekniikan päivät, hyvää ei odota koskaan liian kaiuan, pääsemme Tampereelle kuuntelemaan alan luentoja, esitelmiä ja tietenkin tutustumaan alan uusia teknologian tuulia näyttelyssä.

Tämä tapahtuma on vuosien saatossa kasvanut, osoittanut tarpeellisuutensa sairaalakiinteistöjen, turvallisuuden, sairaalalaitteiden toimijoiden kohtaamispaikkana.

Sairaala kiinteistönä, läheinen aihealue, vaatii kiinteistöltä, tekniikalta, turvallisuuden ratkaisuilta omanlaisia ratkaisuja. Puhdastila on täällä poikkeuksellisen kriittinen tila.

Tavataan Tampereella 5.2. ota hihasta kiinni, olen kovin altis juttutuokiolle ja kuulemaan projekteista kuulumisia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoivaa kotona, hoivakodissa, miten huolenpito tullaan järjestämään ja takaamaan tulevaisuudessa.
Lehdessä ideoita, ratkaisuja kotihoitoon, hoivakodin rakentamiseen, olosuhteisiin, palveluiden toteutukseen, ohjaukseen.

Kiitokset asiantuntijoille mielenkiintoisista näkemyksistä.

Lukekaa artikkelit rattkaisuista ja palveluista, olkaa hyvät!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sairaalatekniikka ja sairaalakiinteistöjä
Vielä on kilometri maaliin, kuten aina, sairaaloiden tilat ikääntyvät ja tarve nykyaikaisille tiloille on olemassa.
Sairaalakiinteistöissä on muistettava, vertailtaessa muishin tiloihin, se kriittinen toiminta, mitä tiloissa toteutetaan. On puhuttava sairaalakiinteistöistä, ei vain kiinteistöistä.
Toisaalta, koska sairaalat on suuria kokonaisuuksia, niissä on tarkoituksenmukaista (=taloudellisesti perusteltua) hyödyntää uusinta tekniikkaa eri toiminnoissa ja valvonnassa.
On taas aika Sairaalatekniikan päivien, helmikuussa Oulussa, kiinnostavia seminaariesityksiä ja näyttely, jossa saatavilla tekniikan ratkaisuja ja innovaatioita, tavataan Oulussa 7. - 8.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KunnallisSuomi Vesihuolto ja Taajamainfra,
asiaa ja kommentteja vesihuollon järjestämisestä,
tekniikasta, kunnossapidosta ja runsaasti puhuttaneesta
tuotetun puhtaan veden hävikistä putkistojen ongelmien
vuoksi.
Puheissa myös yhä merkittävämpi taajaminfra, taajaman
viihtyvyys, turvallisuus. Taajama-infralla on erittäin merkittävä
rooli kaupunkikuvassa.
Lehdessä esityksiä, miten taajama palvelee parhaitten näitä
haasteita.

Tavataan myös Yhdyskuntatekniikan näyttelyssä Jyväskylässä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveydenhuollon kiinteistöt, kiinteistötekniikka,
sairaalateknologia. Esillä, puheissa lehden sivuilla.
Koko ajan pyritään tuomaan sairaalat tämän päivän
tekniselle ja kiinteistötekniselle tasolle, alati seurana
olemassa olevien tilojen kunnossapidon tarve, on
huolehdittava sisäilmasta, energiatehokkuudesta,
turvallisuudesta.
Sairaalat käytännössä aina koostuvat hyvinkin eri ikäisistä
osista. Kuitenkin tilat on hallittava ja teknisesti varustettava
siten, jotta asiakkaat ja henkilökunta voivat hyvin,
haasteellista, mutta kysymyksiä ja vastauksia lisää
Hämeenlinnassa 8. - 9.2. Sairaalatekniikan perinteisillä päivillä.
Tulkaa, kuunnelkaa näyttelyn osastoilla mahdollisuuksia!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokakuun numero,
LABORATORIOTA, DIAGNOSTIIKKA, PIKATESTEJÄ
Numerossa kysymyksiä ja vastauksia laboratorioiden
ratkaisuista, laite, toimintamallien, kemian, IT:n alueilta.
Kiinnostavia artikkeleita alan asiantuntijoilta, hallinnon,
toimintojen eri vaiheilta, lukekaa olkaa hyvät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOIVAA JA HUOLENPITOA

Numerossa keskitymme enemmänkin
itse asiaan, politisoinnin sijaan.
Esillä hoivan toimintatavat, teknologia,
tilat.
Teknologiaratkaisuilla saadaan
tehostamista, aikaa todellisesti henkilöiden
työpanosta kaipaaviin toimintoihin.
Lukekaa, ottakaa alan tekijöihin yhteys,
haastakaa heitä eteenpäin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUSI VUOSI, UUDET KUJEET
Taas on aihetta tuoda luettavaksi
uusia tekniikan ja korkeammankin
teknologian ratkaisuja sairaala-
ympäristöön, niin terveysteknologian
kuin sairaaloiden kiinteistöjenkin
näkökulmista.
Tässäkin tuon esille huolen poliittisten
päättäjien kauhasta keittokulhossa.
Toivon, jotta sairaaloiden keskeytymätön
kehitys saa jatkua, sitä me tarvitsemme.
Kokoonnutaan Kuopioon Sairaalatekniikan
päiville nostamaan tätäkin esiin.
Siis Kuopioon 10.-11.2.!

KUNNALLISSUOMI SAIRAALATEKNIIKKA PDF-MUODOSSA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIOTOIMINTAA, DIAGNOSTIIKKAA
  Nopeammin, tarkemmin, enemmän on
  myös laboratorioiden tämän päivän vaatimus.
  Pikatesteille on tilausta, laboratorioautomaatio
  on ratkaisu, osittain. Henkilöstön motivointi ja
  koulutus on asian toinen puoli.

  Näistä lehdessä asiaa, lisää näette ja kuulette
  8. - 9. 10 LaboratorioLääketiede- seminaareissa
  sekä näyttelyssä. Kohdataan siellä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIRAALATEKNIIKKA
  Perinteikkäät Sairaalatekniikan päivät esittäytyvät tänä vuonna
  kansainvälisinä, kesäkuun alussa Turussa.
  Myös KunnallisSuomi osallistuu tapahtumaan paikanpäällä aktiivisesti.
  Suomessa sairaalatekniikan kehitys on tällä hetkellä otollisessa tilanteessa.
  Sairaaloita ja terveyskeskuksia on laajennettavana, uudisrakentamisen
  kohteina sekä saneerattavina.

  Tässä numerossa, yhdessä asiantuntijoiden kanssa käymme läpi
  uusia tekniikoita, menetelmiä sekä toteutettuja rakennukseen liittyviä
  ratkaisuja. Lukekaa tästä lisää, tulkaa
  Sairaalatekniikan päivillä kommentoimaan, tapaamisiin Turussa, Logomossa!  Vesihuollpn ja Taajamainfran numero ilmestynyt, lehdessä esillä mm.
  vesihuollon tekniikkaa,
  verkostojen rakentamista, ylläpitoa, monitorointia, 
  laitosten teknologiaa, etähallinnan sovelluksia.
 Taajaman infraa,
  tiheään rakennetun alueen täydentävää rakentamista, varustamista,
  rakenteiden seurantaa, tämän päivän alueiden valaistusta,
  maanrakentamista perinteisillä ja uudemmilla tekniikoilla.

  Tapaamisiin Turussa 20. - 21.5.

   Sairaalateknologiaa ja laboratorioiden menetelmiä,
   laite- ja tilaratkaisuja.

   Tässä pyrimme tuomaan esille teknologiaa

   sairaalamaailmassa, korostetusti puhtaan tilan
   ratkaisuja sekä

   laboratorioiden välineistöä, laitteita, kalusteita,
   menetelmiä. IT-sovelluksia unohtamatta.
   Kunhan vain alan tulevaisuus alkaisi selvitä,
   minkä niminen organisaatio vastaa mistäkin

   ja mikä on organisaation kokoonpano. 

   Tätä odotellessa, lukekaa, olkaa hyvät 

    KunnallisSuomi Sairaalatekniikka   
    Uusi vuosi ja terveydenhuollon ja hoivan haasteet
    säilyvät ja monimuotoistuvat. Koko alan
    toteuttamisesta vastaava organisaatio moninaisine
    ulottuvuuksineen jatkaa ratkaisujen ja palvelun tuottamista,
    ehkä hieman edellistä vuotta uusimmilla ajatuksilla.
    Sairaalan tekniikka saa jatkuvasti innovaatioita
    tutustuttavaksi ja omaksuttavaksi, onneksi, kun
    vaatimukset kuitenkin kiristyvät.
    Vastataan näihin vaatimuksiin yhteistyössä alan
    teknologiayritysten kanssa. Haastetaan alan tarjoajat
    mukaan ratkomaan eteen tulevia probleemia.
    Näistä myös Sairaalatekniikan päivillä 12.-13.2.
    Finlandiatalolla puhumme, tapaamisiin siellä

 

   KunnallisSuomi Kiinteistö

 

   Kuinka valtavat kiinteistömassat pidetään käyttökunnossa.
   Miten kiinteistöt päivitetään tämän päivän tasolle,
   niin turvallisuuden kuin kiinteistötekniikan osa-alueilla.
   Näitä ja useita muita esille nousseita kysymyksiä
   lehdessä pohtivat niin Senaatin, Helsingin kaupungin,
   Espoon Asuntojen kuin Tampereenkin asiantuntijat.